czúčelová důlní mapa
enthematic mine plan
frcarte f thématique de mine
gethematischer Untertageriss r
ruспециальная маркшейдерская карта
skúčelová banská mapa
cz

účelová důlní mapa

důlní mapa odvozená ze základní důlní mapy, v níž jsou podrobně zobrazeny speciální údaje splňující účel a potřeby těžebního závodu nebo podniku (např. plánování těžby, odvětrávání, protipožární zabezpečení apod.)

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována