czvojenskogeografická mapa
enmilitary geographical map, military geographic map (US)
frcarte f géographique militaire
gemilitärgeografische Karte e
ruвоенно-географическая карта
skvojenskogeografická mapa
cz

vojenskogeografická mapa

topografická mapa malého měřítka, u níž je zvýrazněno zobrazení zemského povrchu a vojenskogeografické prvky

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále