czzákladní důlní mapa
enbasic mining plan
frcarte f minière de base
geUnterlagegrundkarte e, Unterlagegrundriss r
ruосновная маркшейдерская карта
skzákladná banská mapa
cz

základní důlní mapa

důlní mapa, která zobrazuje polohu důlních děl a jiné předměty realizované důlní činností podle stavu k určitému datu; její neoddělitelnou součástí je (důlní) mapa povrchové situace

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována