czmapa (dopravních) spojů
enroute map
frcarte f itinéraire
geStreckenkarte e
ruкарта путей сообщения
skmapa tratí
cz

mapa (dopravních) spojů

tematická mapa, zobrazující schematicky dopravní spojení mezi různými místy a způsob přepravy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále