czdůlní mapa
enplan of mine, plan of mine workings
frcarte f de travaux miniers
geBergbaukarte e
ru
skťažobná mapa
cz

důlní mapa

1: tematická mapa ve velkém měřítku zobrazující objekty a zařízení povrchové nebo podzemní důlní činnosti
2: tematická mapa zobrazující postup důlní těžby

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována