czmapa Měsíce
enMoon map, lunar map
frcarte f de la Lune
geMondkarte e
ruкарта Луны
skmapa Mesiaca
cz

mapa Měsíce

mapa, zobrazující přivrácenou (popř. odvrácenou) stranu Měsíce

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále