czmapa plavebních tratí
enshipping-line map
frcarte f des lignes de navigation maritime
geSchifffahrtslinienkarte e
ruкарта водных путей
skmapa plavebných liniek
cz

mapa plavebních tratí

tematická mapa, na níž jsou vyznačeny pravidelné linky lodní dopravy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále