czmapa světadílu
encontinental map
frcarte f de continent
geErdteilkarte e
ruкарта части света
skmapa svetadielu
cz

mapa světadílu

mapa, zobrazující území určitého kontinentu (např. mapa Evropy)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále