czmapa větrání
enventilation chart, ventilation map
frcarte f minière de ventilation
geVentilationskarte e
ru
skmapa vetrania
cz

mapa větrání

tematická mapa, zobrazující způsob větrání důlních prostor

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále