czmeteorologická mapa
enmeteorological chart
frcarte f météorologique
gemeteorologische Karte e
ruметеорологическая карта
skmeteorologická mapa
cz

meteorologická mapa

tematická mapa, zobrazující meteorologické jevy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována