czmorfografická mapa
enlandform-type map, terrain-type map
frcarte f morphographique
gemorphografische Karte e
ruморфографическая карта
skmorfografická mapa
cz

morfografická mapa

tematická mapa, zobrazující formy a typy zemského povrchu, klasifikované podle vnějšího tvaru bez genetické charakteristiky

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále