czmorfometrická mapa
enmorphometric map
frcarte f morphométrique
gemorphometrische Karte e
ruморфометрическая карта
skmorfometrická mapa
cz

morfometrická mapa

tematická mapa, zobrazující velikostní charakteristiky forem a typů zemského povrchu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována