cznámořní navigační mapa, námořní mapa
enhydrographic chart, nautical chart
frcarte f nautique, carte f de navigation maritime
geSeenavigationskarte e, Seekarte e
ruморская навигационная карта
sknámorná navigačná mapa, námorná mapa
cz

námořní navigační mapa, námořní mapa

tematická mapa, sloužící pro námořní lodní dopravu a pro její navigaci

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována