czorientační mapa
enkey map, reconnaissance map
frcarte f d'orientation
geOrientierungskarte e
ruкарта для ориентирования
skorientačná mapa
cz

orientační mapa

jakákoliv mapa sloužící k orientaci

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále