czpásová mapa
enstrip map
frbande f
geBandkarte e
ruкарта удлиненного формата
skpásová mapa
cz

pásová mapa

mapa, zobrazující delší pruh krajiny v pásu (např. okolí silnice, železnice vodní cesty apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována