czpůdní mapa, pedologická mapa
ensoil map
frcarte f pédologique
geBodenkarte e
ruпочвенная карта
skpedologická mapa
cz

půdní mapa, pedologická mapa

tematická mapa, zobrazující půdní pokryv a druhy půd

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována