czregistrační tematická mapa, průzkumová mapa
endistribution map
frcarte f d'inventaire
geBestandskarte e
ruразведочная карта
skregistračná tematická mapa
cz

registrační tematická mapa, průzkumová mapa

tematická mapa, na níž jsou uváděny skutečnosti a jevy, zjištěné k určitému časovému období (např. výsledky sčítání obyvatelstva apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále