cztextová mapa
entext figure
frcarte f en texte
geTextkarte e
ruтекстовая карта
sktextová mapa
cz

textová mapa

mapa, která tvoří součást textu, knihy nebo jiného písemného dokumentu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále