czvyklápěcí mapa
enpull-out map
frcarte f dépliante
geAusklappkarte e
ruкарта на клапане вклейки
skvyklápacia mapa
cz

vyklápěcí mapa

složená mapa, všitá do knižního bloku nebo vlepená do publikace

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále