czdekadické měřítko
endecimal scale
fréchelle f métrique
geDezimalmaßstab r
ruметрический масштаб
skdekadická mierka
cz

dekadické měřítko

měřítko mapy v dekadické (desítkové, metrické) soustavě

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále