czměřítko generalizace
engeneralization scale
fréchelle f de généralisation
geGeneralisierungsmaßstab r
ruмасштаб генерализации
skgeneralizačná mierka
cz

měřítko generalizace

poměr, v němž se zřetelem k měřítku vydání mapy budou generalizovány předlohy pro její zpracování

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována