czměřítko na poledníku
enmeridional scale
fréchelle f méridionale
geMeridianmaßstab r
ruмасштаб на меридиане
skmierka na poludníku
cz

měřítko na poledníku

číslo, které udává poměr mezi délkou části poledníkového oblouku na mapě a jí odpovídající délkou ve skutečnosti

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále