czměřítko na rovníku
enequatorial scale
fréchelle f équatoriale
geÄquatormaßstab r
ruмасштаб на экваторе
skmierka na rovníku
cz

měřítko na rovníku

číslo, které udává poměr mezi délkou části rovníku na mapě a jí odpovídající délkou ve skutečnosti

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována