czměřítko ve středu mapy
enscale at map mid-point
fréchelle f au centre de carte
geMittelpunktmaßstab r
ruмасштаб в середине карты
skmierka v strede mapy
cz

měřítko ve středu mapy

číslo, které udává poměr mezi délkou měřenou ve středu mapy a jí odpovídající délkou ve skutečnosti

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále