czmetoda generalizace
engeneralization method
frméthode f de généralisation
geGeneralisierungsmethode e
ruметод генерализации
skmetóda generalizácie
cz

metoda generalizace

teoretický a praktický způsob vytvoření mapového obrazu s využitím principů grafického zjednodušení, výběru a harmonizace jeho jednotlivých částí

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále