czzjištěné měřítko
encalculated scale
fréchelle f estimée
geermittelter Maßstab r
ruустановленный масштаб
skzistená mierka
cz

zjištěné měřítko

měřítko, které bylo vypočteno z porovnání délek změřených na mapě a délek ve skutečnosti

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále