czmorfometrie
enmorphometry
frmorphométrie f
geMorphometrie e
ruморфометрия
skmorfometria
cz

morfometrie

obor geomorfologie, který se zabývá měřením a kvantifikováním jednotlivých forem reliéfu nebo celým zemským reliéfem (jeho lineárními, plošnými nebo objemovými charakteristikami, členitostí, sklonitostí reliéfu apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále