czreliéfní stupňová matrice
enterrain relief step matrix
frmatrice f de gradation de relief de terrain
gegestufte Reliefmatrize e
ruрельефная матрица
skreliéfna stupňová matrica
cz

reliéfní stupňová matrice

stupňový model reliéfu, sestávající z vrstev vyřezaných nastavitelným rydlem nebo nožem, které byly mechanicky vedeny podle výškopisné předlohy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována