czrozlišovací mez znaku
encartographic sign resolution limit
frvaleur f limite de résolution de signe cartographique
geAuflösungsgröße e des Kartenzeichens
ruразрешающий предел значки
skrozlišovacia medza znaku
cz

rozlišovací mez znaku

mezní údaj velikosti kartografického znaku, který zajišťuje jeho čitelnost na mapě; závisí na druhu mapy a vzdálenosti, z níž je mapa pozorována jejím uživatelem

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále