czsáhové měřítko
enfathom scale
fréchelle f de toise
geKlaftermaßstab r
ruмасштаб кадастровыx карт 1:2880
sksiahová mierka
cz

sáhové měřítko

měřítko 1:2880 (1:1440, 1:720), které bylo v býv. Rakousko-Uherské monarchii použito pro mapy stabilního katastru (1 vídeňský sáh = 1,896 m)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále