czzákladní poledník
enprime meridian
frméridien m origine
geAnfangsmeridian r
ruначальный меридиан
skzákladný poludník
cz

základní poledník

vybraný poledník, k němuž jsou vztaženy souřadnicové výpočty; je zpravidla jednou z os souřadnicové soustavy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována