czčárový prvek mapy
enlinear map feature
frentité f géographique linéaire de carte
gelineares Kartenelement s
ruлинейный элемент карты
skčiarový prvok mapy
cz

čárový prvek mapy

objekt, který se na mapě zobrazuje čárovou (liniovou) značkou (např. cesta, železnice, vodní tok, břehová čára apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále