czdruhový název mapy
enmap type indication
frindication f de type de carte
geKartengattungstitel r
ruназначение типа карты
skdruhový názov mapy
cz

druhový název mapy

slovní označení obsahové tematiky nebo určení mapy (např. turistická, vodácká apod.); zpravidla navazuje na hlavní název mapy (např. Krkonoše - turistická mapa)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále