cznestandardizované geografické jméno
ennon standard geographic(al) name
frnom m non-standard
genichtstandardisierter geografischer Name r
ruнестандартизированное географическое название
skneštandardizovaný geografický názov
cz

nestandardizované geografické jméno

geografické jméno objektu, které se běžně používá, ale neshoduje se se standardizovaným (oficiálním) geografickým jménem

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována