czoblouk rovnoběžky
enparallel line arc
frarc m de parallèle
geParallelbogen r
ruдуга параллели
skoblúk rovnobežky
cz

oblouk rovnoběžky

spojnice mezi dvěma body, ležícími na rovnoběžce

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována