czonomastika
enonomastics
fronomastique f
geOnomastik e
ruономастика
skonomastika
cz

onomastika

část lexikologie, která se zabývá vlastními jmény objektů a jevů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále