czosa zobrazovací plochy
enprojection surface axis
fraxe m de surface de projection
geHauptabbildungsachse e
ruось проекции изображения
skos zobrazovacej plochy
cz

osa zobrazovací plochy

hlavní osa pravoúhlé souřadnicové soustavy (např. střední poledník) ve zvoleném kartografickém zobrazení

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována