czmonokomparátor
enmono comparator
frmonocomparateur m
geEinbildkomparator r, Monokomparator r
ruмонокомпаратор
skmonokomparátor
cz

monokomparátor

velmi přesné zařízení pro měření snímkových souřadnic na jednom snímku

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále