czmřížková kamera
enreseau camera
frchambre f photographique à grille corrigée
geRéseau-Kamera e
ruкамера с решеткой
skmriežková komora
cz

mřížková kamera

kalibrovaná upravená fotografická kamera, která má v rovině snímku planparalelní destičku s pravidelnou sítí přesně definovaných značek (křížků), které slouží ke zjištění a odstranění deformace filmu či papíru na němž byl fotografický snímek vyhotoven a k zavedení systému snímkových souřadnic

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále