czpozitivní reprodukční proces
enpositive reproduction process
frprocédé m de reproduction positif
gePositivkopierverfahren s
ruположительный репродукционный процесс
skpozitívny reprodukčný proces
cz

pozitivní reprodukční proces

souhrnné označení technologického postupu výroby, při němž je z negativní předlohy vyhotoven negativ nebo z pozitivní předlohy pozitiv

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována