czpragmatika znakového systému
enpragmatism of map symbol system
frpragmatisme m d'un système de symboles
gePragmatik e des Kartensymbolsystems
ruпрагматика системы знаков
skpragmatika znakového systému
cz

pragmatika znakového systému

část semiologie, která se zabývá vztahem znaků a znakových systémů k jejich uživatelům

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále