czprojekt kartografického díla (mapy)
enmap project
frprojet m d'un produit cartographique (de carte)
geKartenwerkprojekt s, Kartenwerkentwurf r
ruпроект картографического произведения
skprojekt kartografického diela
cz

projekt kartografického díla (mapy)

dokument, který obsahuje veškeré údaje potřebné pro zpracování kartografického díla, součást přípravné technické dokumentace, která předchází tvorbě a zpracování kartografického díla

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále