czpředmět kartografie
ensubject of cartography
frobjectif m de cartographie
geGegenstand r der Kartografie
ruзадача картографии
skpredmet kartografie
cz

předmět kartografie

vše, čím se zabývá kartografie (např. znázorňování zemského povrchu na mapách, tvorba map a jejich používání, kartografické modelování apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále