czpřesnost mapy
enmap accuracy
frprécision f de la carte
geKartengenauigkeit e
ruточность карты
skpresnosť mapy
cz

přesnost mapy

přesnost v určení polohy a výšky bodu z mapy; závisí na použitých měřických metodách, na měřítku mapy, na grafickém a polygrafickém zpracování mapy; je stanovena příslušnými technickými předpisy

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována