czrevizní otisk (ze stroje), náhledový otisk
enpress proof
frépreuve f de presse, épreuve f d'essai d'impression
geMaschinenabdruck r, Maschinenabzug r
ruмашинный оттиск, корректурный оттиск на сверку
skrevízny odtlačok
cz

revizní otisk (ze stroje), náhledový otisk

výsledek přenosu barvy z tiskové formy na potiskovaný materiál, který je předmětem kontroly

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále