czseverní souřadnice (N)
ennorthing (N)
frordonnée f, coordonnée f rectangulaire direction S-N
genördliche Koordinate e (N)
ruсеверные координаты
skseverná súradnica
cz

severní souřadnice (N)

vzdálenost v souřadnicovém systému severně (kladná) nebo jižně (záporná), měřená od východozápadní referenční linie


POZNÁMKA - v zobrazení UTM od rovníku

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována