czvýchodní souřadnice (E)
eneasting (E)
frcoordonnée f rectangulaire direction O-E, abscisse f, coordonnée f linéaire mesurée vers l'est, abscisse f de quadrillage
geOstkoordinaten epl (E)
ruвосточная координата
skvýchodná súradnica (E)
cz

východní souřadnice (E)

vzdálenost v souřadnicovém systému východně (kladná) nebo západně (záporná) od severojižní referenční linie


POZNÁMKA - v zobrazení UTM od základního poledníku příslušné zóny (např. zóna 33 pro věšinu území České republiky)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována