czsklonový nomogram
enslope nomogram
frnomogramme m de pente
geNeigungsnomogramm s
ruномограмма крутизны
sksklonový nomogram
cz

sklonový nomogram

diagram, vyjadřující závislost výšky nebo úhlu svahu zemského reliéfu na rozestupu vrstevnic na mapě

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále