czstranově správný obraz, čitelný obraz
enread-right image, right reading image
frimage f à écriture directe, image f lisible, image f déchiffrable
geseitenrichtiges Bild s
ruпрямое изображение
skstranovo správny obraz
cz

stranově správný obraz, čitelný obraz

obraz stranově správné předlohy; pokud předloha obsahuje popis, je čitelný zleva doprava

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále