czšestistupňový poledníkový pás
ensix-degree longitude zone
frfuseau m MTU
gesechs-Grad Meridianstreifen r
ruшестиградусная меридиональная зона
skšesťstupňový poludníkový pás
cz

šestistupňový poledníkový pás

poledníkový pás o rozpětí 6° zeměpisné délky, používaný pro zobrazení zemského elipsoidu v Gaussově konformním zobrazení, kde každý pás se zobrazuje na samostatnou válcovou plochu v transverzální poloze; používá se pro kartografické zobrazení map středních měřítek

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále